Rådgivning hos Shihan

På min rejse gennem livet har min vision om at leve af kampkunsten drevet mig vidt, det har åbnet et utal af døre for mig og udviklet alle mine sanser.

Jeg tror meget på at folk gennem mit liv har kunnet mærke min passion for det jeg laver, min ægthed og ærlighed omkring alt jeg gør. Jeg har hjulpet mange mennesker til at finde deres eget ståsted eller møde livet med oprejst pande og komme helskindet igennem.

Det har været naturligt for mig og jeg har formået at bygge bro fra noget, som mange ville betegne som useriøst, ikke videnskabeligt og ikke up to date med vores liv nu til dags, over til det etablerede og offentlige system. Men alt det er kun lykkedes fordi jeg har taget min egen udvikling seriøs og aldrig har været bange for at tage noget op til revurdering.

Så når du søger mig må du hen ad vejen også være klar til at vi kigger på det hele. Alt hvad du ved, alt hvad du er, alt hvad du gør, og alt hvad du tror og mener.

Om mig

Mit navn er Shihan Ørum, jeg er født 11.11.60. 
Jeg er gift med Kirstine og sammen har vi 4 sønner. Den første er født i 2005 den fjerde i 2016. 

Jeg startede på kampkunst på min 14 års fødselsdag efter at have plaget mine forældre i flere år. I dag er jeg udnævnt stormester i kampkunst, og har derigennem opnået stor personlig udvikling. Jeg grundlagde min egen kampform Dai Ki Haku i 1983, som foruden at være kampkunst også er en platform for personlig udvikling, konflikthåndtering, selvforsvar, kropsbevidsthed og terapeutisk arbejde.

Jeg har arbejdet med mennesker det meste af mit liv, som underviser, som rådgiver for voksne, som mentor for børn, unge og voksne, som leder for et socialpædagogisk opholdssted m.m.

Jeg er ikke religiøs, men tænker holistisk og jeg er vegetar, fordi jeg mener alle levende væsner har lige ret til at leve deres liv, såvel som vi mennesker har det.

Hvis du vil vide mere om mig og mit virke, så læs min hidtil bedste bog "Et liv med kamp"/"A Life in Martial Art" eller se mine Daikihaku.dk og 
Globalcohesion.com

Mit arbejde

Jeg er under ingen omstændigheder almindelig, og jeg har aldrig ønsket at være det. Derfor har almindelige uddannelser aldrig været min vej. Jeg bruger flere end de almindelige 5 sanser. Jeg gør brug af tankens kraft, intuition, klarsyn, telepati og forvandlingskunst. Desuden bruger jeg min livserfaring og visdom. Jeg læser og mærker mennesker, kropssprog, mimik, energier og hvad man er og gør. Man kunne kalde mit arbejde for intuitiv rådgivning.

Jeg hjælper dig med at finde frem til dine stærke sider, finde den bedste udgave af dig selv, hvem du virkelig er indeni, jeg giver dig et nyt perspektiv. Med opmærksomhed og nærvær arbejder jeg efter handling og forvandling. Jeg bruger min livserfaring og indlevelse og jeg lytter til dig og ser hvem du er. Til mig kan du sige alt, uanset hvor tosset og vanvittigt du tænker det er. Du vil opleve at jeg selv siger meget, der ikke er almindeligt.

Når du er sammen med mig er du på Winner Team. Du vil opdage at dit liv begynder at ændre sig positivt efter en periode med mig, ofte efter den første samtale. Du skal ikke gå gennem et slukket liv, på et B-hold, den tid er slut. Jeg giver dig mod til at drømme i dit liv, og tro på at drømmene kan blive virkelighed, og du vil opdage det sker.

Jeg arbejder med at mennesker selv skal begynde at mærke efter. Jeg har rådgivet mange indenfor f.eks. følelsesmæssige problemer, økonomiske problemer, sociale problemer, livstemaer/kriser, men også indenfor såkaldte ”positive problemer”, som f.eks. når tingene går godt og man er i tvivl om hvilken vej man skal vælge fremad.

Vi har arbejdet med hvordan man kommer af med negative følelser eller lærer at acceptere dem og forholde sig til dem, meningen med livet og meget, meget mere.

Ligegyldigt om man tror på liv efter døden, eller så meget andet, skal det liv og den verden man lever i lige nu leves! Man skal lære ikke at give noget eller nogen skylden for det liv man har, men selv tage ansvar.

Eftersom jeg har beskæftiget mig med kampkunst i størstedelen af mit liv, vil jeg naturligvis bruge elementer herfra, dog ikke den fysiske kamp.

Hvem kan komme

Jeg går ind og støtter klienter i alle spørgsmål i livet og kæmper deres sag. Jeg er der altid. Alle kan komme til mig med hvad som helst.

Jeg har stort set haft med mennesker at gøre fra alle samfundets lag, lige fra de svageste til de mest ressource stærke, for alle kan have brug for udvikling, et råd og en hjælpende hånd. Jeg vil gerne gøre det helt klart at man behøver ikke have ramt bunden for at komme her, man må også gerne komme når man er på toppen af bjerget. Alle kan have brug for en at sparre med som er udeforstående i ens liv uanset hvor man er.

Jeg kan helt sikkert hjælpe dig hvis du vil og jeg skønner at du er klar til at modtage. Det er jo dig det hele starter med, jeg skal bare skubbe dig i gang og støtte dig et stykke hen af vejen. Hvis jeg vurderer at du er bedre tjent med et andet tilbud, sender jeg dig videre.

Efter rådgivning.

Jeg har et enormt stort netværk og det er qua at jeg aldrig ”slipper” folk. Jeg arbejder jo med samhørighed og tankerne bag det er blandt andet, at vi alle har noget at tilbyde, at give af. Hvis du selvfølgelig ønsker det, vil jeg gerne om jeg senere må trække på dig til at hjælpe andre. Naturligvis hvor du får betaling herfor.
Jeg ønsker at gøre en forskel, og sætte en positive dominoeffekt i gang.

Pris

1 konsultation: 700 kr

1 konsultation varierer fra gang til gang, men er max. 90 min.

For aktive i Dai Ki Haku/Global Cohesion: 500 kr

Ved et forløb kan der gives en anden pris, som aftales inden start.

Global Cohesion

Læs mere på 
Globalcohesion.com.

Dai Ki Haku

Læs mere på Daikihaku.dk.

Kontakt

Shihan Ørum
Niels Bugges Vej 5,
Hald Ege,
8800 Viborg

Tlf.: 24618020

Mail: shihan@daikihaku.dk